การบริการ
---

เวิลด์สติกเกอร์ พร้อมให้คำปรึกษาและมีส่วนร่วมกับ การออกแบบผลิตภัณฑ์ของลูกค้า โดยจะคำนึงถึง รูปแบบที่ดี มีความชัดเจนของภาพและความสดใส คมชัดของผลิตภัณฑ์เพื่อสามารถสื่อสารให้ตรงกับ ความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด โดยรูปแบบของ ผลิตภัณฑ์จะความสำคัญโดยตรงกับงานพิมพ์และ การบรรจุถ้ามีการออกแบบที่ดีและมีระบบการพิมพ์ ด้วยเครื่องจักรเทคโนโลยีชั้นสูงรองรับก็จะทำให้งาน ออกมาสวยเหมือนจริง เมื่อนำไปติดที่ผลิตภัณฑ์จะ ทำให้ผลิตภัณฑ์นั้นๆ สวย ดูเด่น น่าดึงดูดใจ สร้าง ความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัด เมื่อนำไปวางเทียบกับ คู่แข่ง อันจะนำมาสู่การตัดสินใจซื้อสินค้านั้นๆ เพราะ ทั้งผลิตภัณฑ์และฉลากดูน่าเชื่อถือ เป็นที่ถูกใจของ ลูกค้า ดังมีคนกล่าวไว้ว่า “ ยุคนี้เป็นยุคแห่งเทคโนโลยี การปรับกลยุทธ์ได้เร็ว ย่อมได้เปรียบคู่แข่งก่อนใคร ”

จุดเด่นที่แตกต่าง

• ไม่จำกัดจำนวนสั่งซื้อแต่ละครั้ง
• สามารถสั่งผลิตในจำนวนมาก แต่ทยอยส่งเป็นบางส่วน
• ส่วนลดการค้า
• ส่วนลดพิเศษสำหรับลูกค้าประจำ
• บริหารสินค้าและวัตถุดิบแบบลูกโซ่
 
OUR CLIENTS