เทคนิคการพิมพ์บรรจุภัณฑ์

เวิลด์สติกเกอร์ ประกอบไปด้ วยเทคโนโลยีการพิมพ์ที่ หลากหลายที่สามารถตอบสนองลูกค้ าในโอกาสต่างๆ เพื่อเพิ่มความดึงดูดบนชั ้นวางของประโยชน์ใช้สอยหรือความ สะดวกสบายของผลิตภัณฑ์

ความอ่อนไหวบนผลิตภัณฑ์ใส


เทคนิคการพิมพ์บนผลิตภัณฑ์ใส คือ ทางเลือกพิเศษให้ลูกค้า สามารถมองเห็นผลิตภัณฑ์ได้ชัดเจน สร้างเอกลักษณ์ให้ ตราสินค้า ผสานหลายๆ เทคโนโลยีการพิมพ์ที่สร้างสรรค์ ภาพลักษณ์ที่พึงปรารถนาและความรู้ สึกที่สนับสนุนการ ทดลองหรือทให้เกิดความพึงใจต่อตราสินค้าต่อเนื่อง

การเคลือบเงา


การเคลือบเงามอบสัมผัสสุดท้ายให้กับฉลากของตราสินค้า และสามารถผสานกับฉลากเดียวกันเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ เฉพาะของภาพกราฟิกของตราสินค้า

การสลักลายนูน


การสลักลายนูนสร้างภาพของความน่าเชื่อถือที่เพิ่มขึ้นที่เป็นที่ สังเกตกับสายตาและสามารถรู้สึกได้ การสลักลายนูนทำให้ มองเห็นระดับของความลึกของกราฟิกที่มีอยู่

การพิมพ์พิเศษที่ให้แรงกด


ฟอยล์ที่ปั๊มร้อนได้กลายเป็นหนทางยอดนิยมที่เพิ่มขึ้นอย่าง รวดเร็วเพื่อดึงดูดความสนในบนชั้นวางของในร้านค้าที่เต็มไป หมดและเพิ่มความสัมผัสที่สวยงามที่เพิ่มมูลค่าสร้างสรรค์ ภาพที่ทำด้วยโลหะสื่อสารคุณค่าของผลิตภัณฑ์ ด้วยภาพที่ทำ ด้วยโลหะและข้อความที่ดึงดูดความสนใจและเพิ่มสัมผัสที่ สวยงามให้กับตราสินค้านั้นๆ

การพิมพ์ฉลากสองชั้น


การออกแบบและความต้องการพิเศษสำหรับภาชนะบรรจุที่มี พื้นที่จำกัด การพิมพ์สองชั้นจะสามารถตอบสนองความ ต้องการด้วยการพิมพ์ภายใน 3 ชั้นที่แตกต่างตั้งแต่ด้านหน้า ด้านหลังและด้านใน

การพิมพ์ฉลากสองด้าน


ผสานฉลากใสด้านหน้าและฉลากด้านหลังที่มีนวัตกรรมที่ดู ลอยตัวสร้างสรรค์ภาพจินตนาการที่ทำให้ผู้บริโภคเห็นทะลุ ผ่านฉลากด้านหน้าผ่านผลิตภัณฑ์ ที่ใสไปยังฉลากด้านหลัง ให้คำบรรยายของฉลากที่ลอยอยู่ผสมผสานฉลากด้านหน้าที่ ใสและฉลากกราฟฟิกด้านหลังกราฟฟิก 4 สีและพื้นผิวที่ทึบ แสงสำหรับข้อความที่เป็นข้อมูล